Spis treści

Po co został wprowadzony limit 2000 kWh?

Kryzys energetyczny

Limit 2000 kWh ogłoszono, jako jedno z działań osłonowych w kontekście nasilającego się kryzysu energetycznego. Początek kryzysu sięga 2021 roku, w którym to cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła do prawie do 80 Euro za tonę. Giełdowa cena energii elektrycznej wzrosła zaś w momencie szczytowym aż do ponad 550 zł / MWh.

Kryzys energetyczny nasilił się jeszcze bardziej początkiem 2022 w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę. W odpowiedzi na działania wojenne wiele Państw Europy wprowadziło embargo na import rosyjskich surowców energetycznych. Niezależnie od zakazów wprowadzonych przez poszczególne kraje, ograniczenie w eksporcie surowców zastosowała również sama Rosja.

Należy pamiętać, że import surowców z kierunku wschodniego oddziaływuje bardzo mocno na krajową produkcję energii elektrycznej. Dzieje się tak ze względu na to, że większość elektrowni działających w Polsce produkuje prąd poprzez spalanie węgla. Jeszcze w 2021 roku udział produkcji energii z tego surowca wynosił aż 72,4%.

Działania osłonowe

Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku, już w 2022 wprowadzono szereg działań osłonowych. Jako ich cel ustalono ograniczenie wpływu podwyżek energii dla odbiorcy końcowego. Na zestaw działań składają się m.in.:

 • Tymczasowe obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23% do 5% – należy pamiętać, że to działanie osłonowe obowiązywało tylko w 2022 roku. Standardową stawkę VAT przywrócono 1 stycznia 2023 roku.
 • Wydłużenie ochrony taryfowej dla odbiorcy indywidualnego do 2027 roku – dzięki niej każdą zmianę cennika energii elektrycznej przez sprzedawcę prądu zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.
 • Ustawowe ograniczenie maksymalnej ceny prądu – dzięki niemu cena sprzedaży energii elektrycznej nie może przekroczyć 693 zł / MWh w przypadku odbiorców indywidualnych. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw limit wynosi 785 zł / MWh.

 • Wprowadzenie jednorazowego dodatku energetycznego dla osób, które ogrzewają dom przy pomocy energii elektrycznej, np. przy użyciu powietrznej pompy ciepła – należy pamiętać, że dodatek wynosi 1000 zł w przypadku gospodarstw zużywających do 5 MWh. W przypadku gospodarstw zużywających powyżej 5 MWh dodatek wynosi 1500 zł.
 • Zamrożenie cen sprzedaży prądu w 2023 na poziomie ze stycznia 2022 – należy pamiętać, że obowiązuje tu limit 2000 kWh rocznego zużycia prądu dla wszystkich gospodarstw domowych. W niektórych przypadkach gospodarstw domowych limit może być podwyższony nawet do 3000 kWh.

Należy podkreślić, że przyznanie części osłon i dodatków uzależniono od złożenia deklaracji do ceeb. Trzeba pamiętać o tym obowiązku. W przypadku jego niespełnienia wniosek może zostać odrzucony, a dodatkowo możesz otrzymać karę.

Limit 2000 kWh został wprowadzony w ramach szeregu działań osłonowych w 2022 roku .

Limit 2000 kWh został wprowadzony w ramach szeregu działań osłonowych w 2022 roku (grafika pochodzi ze strony gov.pl)

Kogo obowiązuje limit 2000 kWh?

Na mocy ustawy z dn. 7 października 2022 gospodarstwa domowe zabezpieczono przed wzrostem cen prądu w 2023 roku. Ochrona działa w przypadku gdy nie zostanie przekroczony limit 2000 kWh zużycia w ujęciu rocznym. Do tego poziomu zużycia prąd będzie sprzedawany po stawkach ze stycznia 2022 roku. Należy pamiętać, że zamrożenie cen odnosi się tylko do ceny netto samej energii elektrycznej. Oznacza to, że ograniczenie cen nie pokrywa wszelkiego rodzaju opłat dystrybucyjnych, jak również kwoty VAT.

Limit 2000 kWh rocznego zużycia energii elektrycznej, dla którego obowiązują ceny prądu z początku 2022 roku przysługuje dla:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z gospodarstwem domowym (z wyłączeniem pomieszczeń wykorzystywanych na cele związane z działalnością gospodarczą),
 • domów letniskowych, kempingowych i altan zlokalizowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • garaży (z zastrzeżeniem, że nie może być w nich wykonywana działalność gospodarcza),

 • budynków mieszkalnych będących w budowie, o ile inwestor nie prowadzi działalności deweloperskiej,
 • lokali, które mają charakter zbiorowego mieszkania.

Kogo obowiązują wyższe limity?

Ustawa, która wniosła limit 2000 kWh, przewiduje możliwość zwiększenia jego poziomu do 2600 kWh. Podwyższenie limitu przysługuje w przypadku gdy odbiorca energii elektrycznej zamieszkuje w gospodarstwie domowym wraz z osobą, która posiada:

 • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o kwalifikacji do I lub II grupy inwalidzkiej,
 • orzeczenie o prawie do zasiłku pielęgnacyjnego z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.

Ustawa przewiduje podwyższenie limitu do wyższego poziomu również dla innych przypadków. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje rodzina wielodzietna lub odbiorca energii to rolnik, limit ulega zwiększeniu do 3000 kWh.

Należy pamiętać, że osoby uprawnione do uzyskania podwyższonego limitu muszą złożyć stosowne oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego. Ostateczny termin składania oświadczeń to 1 czerwca 2023 roku. W przypadku gdy masz podpisane osobne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, musisz złożyć dwa osobne oświadczenia. Całość formalności można załatwić zdalnie. W tym przypadku oświadczenie podpiszesz przy użyciu usługi mObywatel.

Cena prądu po przekroczeniu limitu 2000 kWh

W przypadku gdy limit 2000 kWh zostanie przekroczony, sprzedawca energii może podnieść cenę sprzedaży energii. Należy pamiętać, że musi się on zmieścić w 0,693 zł netto za kWh. Wynika to oczywiście z innego wprowadzonego końcem 2022 roku działania osłonowego, o którym mowa na początku tego tekstu.

Z drugiej strony trzeba zdawać sobie sprawę, że nie oznacza to natomiast utrzymania całkowitej ceny 1 kWh na poziomie 0,693 zł. Całkowita cena sprzedaży jednostki energii elektrycznej zawiera w sobie również wiele opłat dystrybucyjnych i kwotę podatku VAT. Oznacza to, że w ogólnym rozrachunku średnia cena energii elektrycznej w Polsce w 2023 wyniesie:

 • 0,77 zł brutto za 1 kWh do ustawowego limitu,
 • 1,27 zł brutto za 1 kWh powyżej ustawowego limitu.

W efekcie przekroczenia ustawowego limitu poziomu zużycia zapłacimy zatem za prąd prawie dwa razy więcej niż w 2022 roku. Nawiasem mówiąc, ustawa zamrażająca ceny prądu przewiduje udzielenie 10%-owego dodatkowego rabatu na energię elektryczną. Rabat przyznaje się w przypadku gdy sumaryczne zużycie energii w 2023 wyniesie mniej, aniżeli w roku ubiegłym.

Jeśli do ogrzewania domu używasz pompy ciepła typu powietrze woda, powinieneś na bieżąco kontrolować poziom zużywanej przez nią energii elektrycznej. Zmniejszenie zadanej temperatury grzania pomieszczeniach nawet o 1 – 2℃ może przyczynić się mniejszego zużycia prądu. To zaś może Ci pozwolić na skorzystanie z dodatkowego rabatu.

Limity zużycia dla właścicieli fotowoltaiki

Rozliczenia w systemie net-meteringu

Wprowadzenie ustawy o zamrożeniu cen energii do limitu 2000 kWh wprowadziło sporą konsternację u właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Jak się okazuje, zmartwieni nie powinni być bynajmniej prosumenci rozliczani wg starego systemu opustów. Zasada dot. limitu kWh dotyczy w tym przypadku ilości energii, którą odbiorca musiał kupić od zakładu energetycznego po odjęciu ilości kWh, wprowadzonych do sieci. Oznacza to, że prosument, który oddał do sieci np. 2000 kWh, a pobrał 3000 kWh, zużywa tylko 1000 kWh dostępnego limitu.

Rozliczenia w systemie net-billingu

Inaczej wygląda sprawa w przypadku instalacji fotowoltaicznych rozliczanych w systemie net-billingu, tj. zgłoszonych po 1 kwietnia 2022 roku. W tym przypadku nadwyżek energii elektrycznej nie przekazuje się do sieci w celu swoistego przechowania, a po prostu sprzedaje się. W rezultacie, nie można w tym przypadku zbilansować limitu tak, jak opisano w przypadku net-meteringu. Analogicznie do poprzedniego przykładu: właściciel instalacji fotowoltaicznej, który zużył w ciągu roku 2000 kWh, a pobrał 3000 kWh wyczerpuje jednocześnie cały przysługujący mu limit. Powyżej limitu 2000 kWh obowiązuje go w tym przypadku wyższa stawka za energię elektryczną.