Spis treści

Co to jest deklaracja do ceeb?

Deklaracja do ceeb to inaczej wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główny cel powstania tej ewidencji to:

 • zebranie w centralnym miejscu danych o sposobie ogrzewania budynków w Polsce

 • poprawa jakości powietrza poprzez stopniowe eliminowanie kotłów na paliwo stałe i zastępowanie ich pompami ciepła
 • umożliwienie przygotowywania polityki walki ze smogiem dla lokalnym gmin

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji, złożenie deklaracji do ceeb to obowiązek, za którego niespełnienie grozi kar w wysokości 500 zł. Kwota ta może zostać podwyższona do 5000 zł jeżeli świadomie sprzeciwisz się złożeniu dokumentu i sprawa trafi przez to do sądu.

Wg informacji, które mamy kary te stosuje się jednak niezwykle rzadko. Oczywiście nie oznacza to, że kary nie będą nakładane w przyszłości. Wielu właścicieli budynków oczekiwało ze złożeniem deklaracji na ostatnią chwilę. W konsekwencji wiele urzędów otrzymało sporą ilość deklaracji w stosunkowo krótkim czasie. Ich procesowanie w części urzędów trwa nadal (listopad 2022). Może się zatem okazać, że kontrole faktu złożenia deklaracji i ich poprawności ruszą dopiero w 2023 roku.

Do kiedy trzeba wypełnić deklarację do ceeb?

Termin złożenia deklaracji do ceeb dla właścicieli istniejących budynków minął 30 czerwca 2022 roku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i nie chcesz narażać się na grzywnę lub sprawę sądową złóż taką deklaracją najszybciej, jak to możliwe. W ten sposób ograniczysz ryzyko zapłacenia kary.

Jeśli wybudowałeś dom i dopiero się do niego wprowadziłeś, to na złożenie deklaracji do ceeb masz 14 dni od dnia oddania budynku do użytkowania. Jeśli nie wypełnisz tego obowiązku ryzykujesz otrzymaniem takiej samej kary, jak właściciele już istniejących budynków, który nie złożyli deklaracji.

Jak wypełnić deklarację źródła ciepła?

Deklaracja źródła ciepła może odbyć się na dwa sposoby:

 • przez Internet – to najłatwiejszy i najszybszy ze sposób. Rzecz jasna, żeby złożyć deklarację przez Internet nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy, że zalogujesz się na specjalnie przygotowanej do tego celu stronie ceeb.gov.pl. Aby założyć konto też nie musisz ruszać się z miejsca – uwierzytelnienie nastąpi dzięki poprzez Profil Zaufany. Na podstawie własnych doświadczeń możemy zapewnić, że złożenie deklaracji tą ścieżką zajmuje nie więcej niż 10 minut.
 • w formie papierowej – wymaga to oczywiście wizyty w urzędzie gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub wysłania informacji pocztą. Nie polecamy tego sposobu składania deklaracji w kilku względów. Udanie się do gminy może być czasochłonne. Wysyłka deklaracji pocztą nie daje zaś potwierdzenia poprawności złożenia deklaracji. W przypadku ewentualnych błędów, zostaniesz poproszony o naniesienie korekty – to znowu zabierze czas.

Deklaracja do ceeb może być autoryzowana poprzez Profil Zaufany.

Deklaracja do ceeb może być autoryzowana poprzez Profil Zaufany.

Jakie dane należy wpisać do deklaracji ceeb?

Deklaracja do ceeb to w zasadzie bardzo prosty dokument. Formularz składa się w następujących danych:

 • dane personalne i adres zamieszkania osoby, która składa deklarację
 • dane adresowe nieruchomości, dla której składa się deklarację
 • informacja o typie eksploatowanego w ramach nieruchomości źródła ciepła
 • dane kontaktowe do właściciela – nieobowiązkowe, ale warto je podać, bo ułatwiają kontakt urzędu w przypadku nieprawidłowości i konieczności złożenia korekty

Należy pamiętać, że w deklaracji należy wskazać wszystkie źródła ciepła znajdujące się w danej nieruchomości. Jeśli w domu znajduje się zarówno pompa ciepła typu powietrze woda, jak i kominek, który pełni rolę dodatkowego źródła ciepła, to również on powinien znaleźć się w deklaracji.

Jeżeli budynek, w którym mieszkasz nie stanowi Twojej własności, to nie musisz składać deklaracji. Powinna to zrobić prawnym właściciel lub zarządca nieruchomości. W przypadku gdy tego nie zrobi, nie dotrzyma obowiązującego terminu lub zadeklaruje błędne dane, przyjmuje na siebie wszelkie wynikające z tego ryzyka.

Deklaracja do ceeb a dopłaty do ogrzewania

W związku z kryzysem energetycznym i dynamicznie rosnącymi cenami surowców energetycznych, w 2022 roku zaczęła obowiązywać ustawa o dodatku energetycznym. Przewiduje ona dopłaty do ogrzewania budynków dla osób ogrzewających dom:

 • węglem kamiennym i jego pochodnymi (np. ekogroszkiem) – w tym przypadku dopłaca wynosi 3000 zł

 • pelletem drzewnym – podobnie jak w powyższym przypadku, dopłata wynosi 3000 zł

 • olejem opałowym – dopłata wynosi w tym przypadku 2000 zł
 • drewnem kawałkowym – dla tego rodzaju paliwa stałego, dopłata wynosi 1000 zł

 • gazem LPG – przysługuje dopłata w wysokości 500 zł

Należy pamiętać, że dopłata przyznawana na podstawie wymienionej ustawy jest jednorazowa. Nie obowiązuje też konieczność jej rozliczenia. W efekcie uzyskana kwota może zostać przeznaczona na cokolwiek. Przyznana kwota nie podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że nie musisz rozliczać jej kwoty w ramach rocznej deklaracji podatkowej.

Dopłata przysługuje na jeden budynek, bez znaczenia ile osób w nim zamieszkuje. W przypadku złożenia kilku wniosków różnych mieszkańców tego samego budynku, pieniądze zostaną wypłacone tylko raz. Trzeba pamiętać, że dopłata zostanie przyznana tylko w przypadku gdy została złożona deklaracja doo ceeb. Kwota dofinansowania będzie opierać się o dane wskazane w deklaracji złożonej przed terminem 11 sierpnia 2022 roku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której złożona po tym terminie deklaracja jest pierwszą dla danej nieruchomości.