Dofinansowanie do pompy ciepła – lista na 2023 rok

Dofinansowanie do pompy ciepła – lista na 2023 rok2024-05-27T21:34:38+02:00

Spis treści

Kogo obejmuje dofinansowanie do pompy ciepła?

Dofinansowanie do pompy ciepła jest dostępne zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i firm. Ogólnie rzecz biorąc z dotacji mogą skorzystać m.in.:

 • osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej
 • firmy działające na zasadach spółki prawa handlowego
 • osoby prowadzące działalność rolniczą
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

W ramach dostępnych programów wsparcia finansowego znajdują się zarówno dotacje, jak i różnego typu ulgi i kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach. Należy pamiętać, że regulaminy wielu programów dofinansowań zakładają udzielenie wsparcia jednorazowo. Oznacza to, że realizując inwestycję w częściach, dofinansowanie otrzymasz tylko raz. Dodatkowo rozliczenie części inwestycji w ramach danego programu wsparcia z reguły uniemożliwia ponowne skorzystanie z tego samego programu dofinansowania.

Nawiasem mówiąc, równolegle do dofinansowania możesz skorzystać z ulgi podatkowej. Rzecz jasna od opodatkowanego dochodu odliczysz w rocznej deklaracji część inwestycji pomniejszoną o kwotę dotacji.

Dofinansowanie do pompy ciepła to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na sfinansowanie części inwestycji.

Dofinansowanie do pompy ciepła to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na sfinansowanie części inwestycji
Rozważasz montaż pompy ciepła?

Lista dofinansowań do pomp ciepła na 2023

Program “Czyste Powietrze”

Na co przysługuje dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze”?

Dofinansowanie do pompy ciepła jest możliwe do uzyskania między innymi w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jego pierwsza edycja wystartowała we wrześniu 2019 roku. Dzięki uruchomieniu programu właściciele domów jednorodzinnych zyskali możliwość dofinansowania następujących rodzajów inwestycji:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego
 • modernizacja izolacji termicznej budynku (np. ocieplenie budynku styropianem)
 • modernizacja budynku w zakresie wymiany okien i drzwi
 • montaż instalacji fotowoltaicznej

 • montaż systemu rekuperacji, tj. wentylacji mechanicznej budynku z funkcją odzyskiwania ciepła

 • wymiana źródła ciepła starszego typu (np. kotła na paliwo stałe) na źródło nowoczesne o ograniczonej emisyjności (np. pompa ciepła)

Organizator programu zaznacza, że dofinansowanie przysługuje na projekty znajdujące się w różnym stanie zaawansowania. W rezultacie o środki możesz wnioskować, gdy jesteś jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, jak i w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

Regulamin programu przewiduje też tzw. prefinansowanie. Oznacza to, że 50% środków na realizację inwestycji możesz dostać jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Zasady przyznawania dofinansowania na poziomie podstawowym

Należy pamiętać, że dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” może być udzielone, tylko jeżeli roczna kwota dochodu beneficjenta nie przekracza 135 000 zł. Do tej kwoty zaliczają się oczywiście dochody uzyskiwane z różnych źródeł.

Program dofinansowania na poziomie podstawowym zakłada udzielenie wsparcia w zależności od zakresu przedsięwzięcia:

Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3
Podstawowy zakres przedsięwzięcia Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe i montaż pompy ciepła powietrze woda lub pompy ciepła gruntowej Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe i montaż źródła ciepła innego niż w Opcji 1 lub kotła na gaz spełniającego warunki programu Inwestycja nie polegająca na wymianie źródła ciepła stałego typu
Dodatkowy, opcjonalny zakres przedsięwzięcia Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych Montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych
Maksymalna kwota dotacji przy gruntownej termomodernizacji do 66000 zł (z fotowoltaiką) lub do 60000 (bez fotowoltaiki) do 56000 zł (z fotowoltaiką) lub do 50000 (bez fotowoltaiki) do 33000 zł
Maksymalna kwota dotacji bez gruntownej termomodernizacji do 41000 zł (z fotowoltaiką) lub do 35000 (bez fotowoltaiki) do 31000 zł (z fotowoltaiką) lub do 25000 (bez fotowoltaiki) do 13000 zł

Zasady przyznawania dofinansowania na poziomie rozszerzonym

Dofinansowanie do pompy ciepła na poziomie rozszerzonym to tzw. program “Czyste Powietrze Plus”. W tym przypadku program zakłada realizację wsparcia wraz z prefinansowaniem części inwestycji. Ta odmiana programu została natomiast dedykowana gospodarstwom domowym, w których dochód na członka rodziny mieści się w granicy:

 • do 1894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub
 • do 2651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)

W tym przypadku poziom wsparcia również zależy od zakresu przedsięwzięcia:

Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3
Podstawowy zakres przedsięwzięcia Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe i montaż pompy ciepła powietrze woda lub pompy ciepła gruntowej Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe i montaż źródła ciepła innego niż w Opcji 1 lub kotła na gaz spełniającego warunki programu Inwestycja nie polegająca na wymianie źródła ciepła stałego typu
Dodatkowy, opcjonalny zakres przedsięwzięcia Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych Montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych
Maksymalna kwota dotacji przy gruntownej termomodernizacji do 99000 zł (z fotowoltaiką) lub do 90000 zł (bez fotowoltaiki) do 81000 zł (z fotowoltaiką) lub do 72000 zł (bez fotowoltaiki) do 48000 zł
Maksymalna kwota dotacji bez gruntownej termomodernizacji do 59000 zł (z fotowoltaiką) lub do 50000 zł (bez fotowoltaiki) do 41000 zł (z fotowoltaiką) lub do 32000 zł (bez fotowoltaiki) do 25000 zł

Zasady przyznawania dofinansowania na poziomie maksymalnym

Najwyższe dofinansowanie w ramach tego programu może wynieść aż 135 000 zł. Ten maksymalny poziom wsparcia dotyczy również odmiany programu pod nazwą “Czyste Powietrze Plus”. Jest on jednak zarezerwowany dla gospodarstw domowych o najniższych miesięcznych dochodach:

 • do 1090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub
 • do 1526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)

W tym przypadku poziom wsparcia również zależy od zakresu przedsięwzięcia:

Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3
Podstawowy zakres przedsięwzięcia Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe i montaż pompy ciepła powietrze woda lub pompy ciepła gruntowej Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe i montaż źródła ciepła innego niż w Opcji 1 lub kotła na gaz spełniającego warunki programu Inwestycja nie polegająca na wymianie źródła ciepła stałego typu
Dodatkowy, opcjonalny zakres przedsięwzięcia Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych Montaż rekuperacji, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych
Maksymalna kwota dotacji przy gruntownej termomodernizacji do 135000 zł (z fotowoltaiką) lub do 120000 zł (bez fotowoltaiki) do 115000 zł (z fotowoltaiką) lub do 100000 zł (bez fotowoltaiki) do 70000 zł
Maksymalna kwota dotacji bez gruntownej termomodernizacji do 79000 zł (z fotowoltaiką) lub do 70000 zł (bez fotowoltaiki) do 59000 zł (z fotowoltaiką) lub do 50000 zł (bez fotowoltaiki) do 40000 zł
Rozważasz montaż pompy ciepła?

Program “Czyste Powietrze Plus”

Wiele osób myśli, że “Czyste Powietrze” i “Czyste Powietrze Plus” to dwa niezależne programy dofinansowań. W rzeczywistości “Czyste Powietrze Plus” to rozszerzenie pierwszego z wymienionych programów o opcje zakładające prefinansowania. Są one przeznaczone jednak tylko dla osób uzyskujących najniższe dochody. W rezultacie mają umożliwić im realizację inwestycji poprzez wypłatę środków (w pełnej wysokości lub w części) jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Dofinansowanie do pompy ciepła wraz z przedpłatą w ramach tego programu możesz otrzymać po złożeniu wniosku i dołączeniu podpisanej umowy z wykonawcą. Należy pamiętać, że pieniądze z tytułu prefinansowania nie zostaną przekazane na konto inwestora, a bezpośrednio na konto wykonawcy. Pieniądze mogą posłużyć na przykład na zakup potrzebnego materiału lub urządzeń. Pozostała kwota będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji i podsumowaniu poniesionych wydatków.

W ramach dofinansowań z programu “Czyste Powietrze Plus” organizator zwraca szczególną uwagę na czas wypłaty środków. W konsekwencji, fundusz deklaruje następujący parametry:

 • 14 dni – czas na ocenę wniosku z prefinansowaniem od czasu jego złożenia
 • 14 dni – czas na wypłatę środków przyznanych w ramach prefinansowania od czasu podpisania umowy dofinansowania
 • 30 dni – wypłata pozostałej części środków po poprawnym rozliczeniu dofinansowania

Program “Moje Ciepło”

Kolejne dofinansowanie do pompy ciepła, z którego możesz skorzystać to program “Moje Ciepło”. W przeciwieństwie do programu „Czyste Powietrze”, jest on realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. “Moje Ciepło” ma na celu wsparcie finansowe osób, które postanowiły zainstalować w swoim domu pompę ciepła typu:

 • powietrznego
 • gruntowego
 • wodnego

Należy pamiętać, że poza samą pompą ciepła i usługą jej montażu, ze środków uzyskanych z programu możesz sfinansować również osprzęt. W rezultacie dotacja obejmie m.in. zasobnik na ciepłą wodę użytkową. Musisz też wiedzieć, że dofinansowaniu nie podlegają instalacje pomp ciepła typu powietrze powietrze, które nie stanowią systemu centralnego obsługującego cały budynek. Organizator zastrzega też, że po realizacji inwestycji wspartej dofinansowaniem w budynku nie może znajdować się kocioł na paliwo stałe.

Dofinansowanie przyznawane w ramach programu wynosi w zależności od sytuacji 30% lub 45% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo maksymalna wartość została ograniczona to 21 000 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła i 7 000 zł w przypadku pompy ciepła typu powietrze woda.

Program “Stop Smog”

Cele programu to w szczególności ograniczenie wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz wsparcie termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych. Program “Stop Smog” działa jednak w oparciu o nieco inne zasady niż programy omawiane wcześniej. Mianowicie jest dedykowany tylko dla obszarów, na których obowiązuje tzw. ustawa antysmogowa. Jego bezpośrednimi odbiorcami są w tym przypadku:

 • gminy
 • związki międzygminne
 • powiaty
 • związki metropolitalne (w przypadku województwa śląskiego)

Powyższa lista nie dotyczy obszaru całej Polski. Pieniądze otrzymywane najpierw przez bezpośrednich odbiorców podlegają rozdysponowaniu na ostatecznych beneficjentów. W przypadku tego rodzaju dofinansowania są to osoby najmniej zamożne, które w zasadzie nie są w stanie przeprowadzić inwestycji przy pomocy własnych środków. Program zakłada, że wsparcie jest kierowane do osób, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza:

 • 125% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstw wieloosobowych
 • 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstw jednoosobowych

Poziom dofinansowania, które może uzyskać odbiorca bezpośredni to 70% kosztów inwestycji. Pozostałe 30% musi zostać zapewnione, jako wkład własny jednostki terytorialnej. Dzięki temu finalny odbiorca wsparcia może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Program “Ciepłe Mieszkanie”

Podobnie do „Czyste Powietrze Plus”, “Ciepłe Mieszkanie” to nazwa dofinansowań, stanowiących uzupełnienie dofinansowań z serii “Czyste Powietrze”. Aktualny nabór wniosków do programu jest skierowany do gmin i ma potrwać wg deklaracji organizatora do końca 2022 roku lub do wyczerpania budżetu. Wynosi on na chwilę obecną 1,4 mld złotych.

Ostatecznie finalnymi odbiorcami dofinansowania mają być właściciele lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Trzeba jednak pamiętać, że wnioski będą musiały zostać skierowane bezpośrednio do gminy, która uzyskała środki na realizację celu programu od organizatora. Analogicznie do innych omawianych programów, pozyskane środki będą mogły zostać użyte, jako dofinansowanie do pompy ciepła lub innych niskoemisyjnych sposobów ogrzewania.

Fundusze będą dystrybuowane do finalnych odbiorców z uwzględnieniem kryterium dochodowego:

 • osoby o rocznym dochodzie do poziomu 120 000 zł zostaną objęci podstawowym zakresem wsparcia do 30% kosztów kwalifikowanych (do kwoty 15 000 zł)

 • właściciele lokali, w których średni dochód na osobę to 1673 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 2342 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zostaną objęci rozszerzonym zakresem wsparcia do 60% kosztów kwalifikowanych (do kwoty 25 000 zł)
 • właściciele lokali, w których średni dochód na osobę to 900 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1260 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zostaną objęci rozszerzonym zakresem wsparcia do 90% kosztów kwalifikowanych (do kwoty 37 500 zł)
Rozważasz montaż pompy ciepła?

Gdzie złożyć wniosek na dofinansowanie do pompy ciepła?

W ramach programów ogólnopolskich, koordynowanych przez NFŚiGW, wnioski o wsparcie finansowe składa się najczęściej poprzez:

 • rządowy portal gov.pllogowanie do portalu odbywa się w oparciu o ePUAP, a podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Aby uzupełnić wniosek, po zalogowaniu do gov.pl należy wejść w zakładkę “Nieruchomości i środowisko” a następnie do “Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”.
 • Generator Wniosków o Dofinansowanie znajdujący się na stronie internetowej NFOŚiGW – po rejestracji i potwierdzeniu konta należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej i dołączyć w formie skanów potrzebne dokumenty. Podpisanie wniosku odbywa się za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Portal umożliwia śledzenie statusu wniosku.
 • złożenie zwykłego papierowego wniosku w urzędzie – w zależności od odmiany programu, proces wymaga założenia konta na Portalu Beneficjenta lub w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, a następnie dostarczyć do placówki WFOŚiGW lub gminy osobiście albo za pośrednictwem poczty.

Ulga termomodernizacyjna, jako uzupełnienie dofinansowania

Dofinansowanie do pompy ciepła nie wyczerpuje możliwości wsparcia finansowego inwestycji. Szczególnie interesująca może okazać się możliwość obniżenia za jej pomocą podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w 2018 roku. Limit ulgi wynosi 53 000 zł. Należy pamiętać, że ulga może być zastosowana przez osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W efekcie nie zastosujesz jej gdy np. wynajmujesz dom. Ulgę można zastosować tylko w stosunku do budynków, które zostały ukończone i oddane do użytku. Nie będziesz mógł z niej zatem skorzystać na etapie budowy.

Dzięki uldze termomodernizacyjnej zyskujesz możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. na:

 • inwestycję, dzięki której zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię zużywaną do ogrzewania budynku lub wody użytkowej (np. pokrycie nieocieplonych wcześniej ścian styropianem lub instalację pompy ciepła cwu)
 • wymianę źródła ciepła starego typu na źródło korzystające z energii odnawialnej (np. demontaż kotła na paliwo stałe przy jednoczesnym montażu gruntowej pompy ciepła)
 • wykonanie przyłącza scentralizowanego źródła ciepła w połączeniu z likwidacją lokalnego źródła ciepła (np. przyłączenie się do sieci ciepłowniczej przy jednoczesnej likwidacji kotła na paliwo stałe)

Regionalne programy dofinansowań do pompy ciepła

Jeśli szukasz możliwości wsparcia finansowego swojej inwestycji powinieneś zweryfikować również dostępność dofinansowań do pompy ciepła z programów regionalnych. Ze względu na to, że tego typu programy mogą być organizowane również na poziomie gminy, ich listowanie w jednym miejscu jest sporym wyzwaniem.

Chcąc zebrać informacje o programach dofinansowań do pomp ciepła w Twoim rejonie powinieneś skontaktować się:

 • z Urzędem Gminy lub Urzędem Miasta, w którym mieszkasz lub
 • z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska odpowiednim dla miejsca zamieszkania

Jeśli nie chcesz szukać informacji u urzędach, możesz się również skontaktować z firmą lub kilkoma firmami instalatorskimi Twojej okolicy. Zwykle to właśnie instalatorzy śledzą informacje o możliwościach dofinansowania w najbardziej drobiazgowy sposób. Dzięki temu mogą oni zaoferować pokrycie części kosztu inwestycji z programów wsparcia publicznego. Rzecz jasna zwiększa to znacznie szanse na pozyskanie klienta.

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła?2023-04-08T09:35:42+02:00

Część programów dofinansowań jest realizowana bezterminowo. Większość programów określa jednak okresy naborów wniosków. Aby otrzymać dofinansowanie wniosek należy złożyć w określonym przez organizatora terminie naboru. Należy pamiętać, że wniosek można złożyć jeszcze na długo przez rozpoczęciem inwestycji.

Jakie stosuje się zabezpieczenia w przypadku dofinansowań?2023-04-08T09:35:48+02:00

Większość instytucji koordynujących wypłatę dofinansowań stosuje zabezpieczenie w postaci weksla in blanco. Jest to rodzaj weksla, który nie zawiera na samym początku części danych (w tym kwoty zobowiązania). W przypadku naruszenia przez Ciebie zasad programu (np. brak realizacji inwestycji) weksel będzie mógł wypełniony przez wierzyciela odpowiednią sumą. Ma to na celu umożliwienie szybszego wyegzekwowania środków w postępowaniu sądowym.

Ile razy można skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła?2023-04-08T09:35:53+02:00

To, ile razy można skorzystać z dofinansowania zależy od konkretnego programu. Należy jednak pamiętać, że większość dofinansowań jest dostępna jednorazowo w stosunku do konkretnej nieruchomości. Oznacza to, że możesz otrzymać dofinansowanie dwa razy jeżeli jesteś właścicielem dwóch nieruchomości.

Czy dofinansowanie do pompy ciepła może dostać każdy?2023-04-08T09:35:59+02:00

Aby dostać dofinansowanie do pompy ciepła musisz spełnić kryteria stawiane przez dany program. W większości przypadków dofinansowania są dostępne dla inwestorów indywidualnych. Część programów dofinansować jest udzielana wg kryterium dochodowego. Przykładem może być program „Czyste Powietrze”, który obejmuje osoby zarabiające nie więcej niż 100 tys. złotych rocznie.