Pompa ciepła do domu 180m2 – jak dobrać moc?

Pompa ciepła do domu 180m2 – jak dobrać moc?2024-05-27T21:37:23+02:00

Spis treści

Jaka moc pompy ciepła do domu 180m2?

Dlaczego poprawny dobór mocy jest ważny?

Pompa ciepła do domu 180m2 to wydatek, który może pochłonąć od 30 do 50 tysięcy złotych. To oczywiście zbyt duża suma, aby decyzja o mocy pompy ciepła nie była poprzedzona odpowiednią analizą. Źle dobrana moc pompy ciepła spowoduje, że jej sprężarka będzie narażona na częste włączanie i wyłączanie. W konsekwencji może to przyczynić się do jej zwiększonej awaryjności.

Wymagana moc pompy ciepła powietrze woda zależy bezpośrednio od zapotrzebowania Twojego budynku na ciepło. Definicja tego wskaźnika daje informację, ile energii cieplnej potrzebuje Twój dom rocznie w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy jego powierzchni. Podczas gdy dla budynków wybudowanych w ostatnich latach, zapotrzebowanie na ciepło będzie wynosić najczęściej w granicach od 70 do 100 kWh/m2, starsze domy ze słabą izolacją termiczną mogą pochłonąć nawet ponad 200 kWh/m2.

Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na ciepło, ilość prądu zużywanego przez pompę ciepła będzie niższa. W efekcie użytkowanie Twojego domu będzie tańsze. Jeśli dopiero planujesz budowę, zwróć uwagę na wybór projektu domu o niskim zapotrzebowaniu na ciepło.

Rozważasz montaż pompy ciepła?

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Jeśli chcesz obliczyć zapotrzebowanie na ciepło dla Twojego domu, to możesz to zrobić w zasadzie na trzy różne sposoby:

 • Charakterystyka energetyczna – każdy projekt domu budowanego po 2009 roku posiada charakterystykę energetyczną. Dokument określa szczegółowo izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych, dachu, podłóg itd. Podczas lektury charakterystyki energetycznej, kluczowy będzie dla Ciebie wskaźnik EP. Jest to liczba określająca zużycie energii cieplnej w kWh/m2/rok. Po 2021 roku wskaźnik ten nie może wynosić więcej niż 70.
 • Audyt energetyczny – przeprowadzenie weryfikacji przez wyspecjalizowaną firmę jest zalecane, jeśli technologia budowy Twojego domu różni się od założeń projektu budowlanego. Podczas prac budowlanych mogłeś wszak użyć lepszego rodzaju materiałów lub zwiększyć grubość izolacji. Będzie to oczywiście oddziaływać na wskaźnik EP budynku. Osoba przeprowadzająca audyt sprawdzi grubość izolacji, zbada występowanie tzw. mostków termicznych, posługując się kamerą termowizyjną. Dzięki temu otrzymasz precyzyjną i pewną informację o zapotrzebowaniu Twojego domu na ciepło.

 • Internetowy kalkulator – ten sposób polecamy tylko w celu ogólnego zorientowania się w zapotrzebowaniu na ciepło. Wartości podawane przez kalkulatory należy traktować szacunkowo.

Jeśli chcesz obliczyć zapotrzebowanie na ciepło dla Twojego domu, to możesz to zrobić w zasadzie na trzy różne sposoby:

Zalety Wady
Charakterystyka energetyczna Brak dodatkowych kosztów Wartość Ep może być nieaktualna w przypadku gdy dom nie został wybudowany w 100% zgodnie z projektem
Audyt energetyczny Bardzo precyzyjna wartość Ep, jeżeli badania zostały przeprowadzone przez doświadczonego instalatora Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów
Kalkulator internetowy Możliwość zgrubnego oszacowania Ep na potrzeby obliczania przybliżonego kosztu eksploatacji urządzenia Ryzyko występowania dużych różnic w stosunku do rzeczywistego Ep
Rozważasz montaż pompy ciepła?

Określanie mocy pompy ciepła do domu 180m2

Jeśli znasz wskaźnik EP swojego domu, to już jest z górki. Po przemnożeniu liczby przez powierzchnię swojego domu uzyskasz ilość kWh łącznego rocznego zużycia energii. Należy pamiętać, że uzyskana w ten sposób wartość będzie dotyczyć tylko ogrzewania. Jeżeli powietrznej pompy ciepła zamierzasz używać również do podgrzewania wody użytkowej, do rachunku musisz dodać ok. 1000 W. Jest to wartość typowa i wystarczająca dla potrzeb 4-osobowej rodziny.

Pompa ciepła do domu 180m2 musi mieć określoną moc, a jej dobraniu może pomóc Ci poniższy przykład kalkulacji:

 • Powierzchnia budynku, do którego odnosi się przykład to 180m2
 • Wartość wskaźnika EP budynku z charakterystyki energetycznej to 60 kWh/m2/rok
 • Łączne zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 180 x 60, czyli 10800 kWh
 • Jeśli pompy ciepła będziesz używał do podgrzewania wody w zbiorniku cwu to do powyższej sumy dodaj 1000 kWh
 • Obliczona moc pompy ciepła w oparciu o powyższy przykład wynosi dokładnie 11800 W, czyli 11,8 kW.

Więcej informacji dotyczących zasad doboru mocy pompy ciepła do danego budynku znajdziesz w poniższym materiale:

Cena pompy ciepła do domu 180m2

Koszt inwestycji - infografika

Zakup i instalacja urządzenia

Jeśli dopiero przymierzasz się do przeprowadzenia inwestycji, to pewnie chciałbyś wiedzieć, jaka jest cena instalacji pompy ciepła. W większości przypadków będzie ona wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rzecz jasna koszt początkowy składa się z dwóch elementów:

 • ceny urządzenia

 • ceny usługi instalatorskiej

Za 1kW mocy pompy ciepła będziesz musiał zapłacić minimum 2000 – 2500 zł. Pompa ciepła do domu 180m2 o mocy ok. 12kW będzie kosztowała ok. 28 tysięcy złotych. Cena pompy ciepła zależy w dużej mierze od mocy urządzenia, typu pompy (split lub monoblok) oraz samego producenta. Urządzenie producentów europejskich będzie zwykle kosztowało więcej niż pochodzących z Chin. Należy pamiętać, że wyższy koszt początkowy może przełożyć się na niższą bezawaryjność.

Drugim składnikiem kosztu początkowego jest robocizna. Kwota, którą zainkasuje firma instalacyjna zależy od zakresu przeprowadzonych prac i poziomu skomplikowania instalacji. Należy pamiętać, że VAT dla usług instalacyjnych (wraz z urządzeniem) to 8%, podczas gdy VAT dla pompy ciepła kupowanej odrębnie to 23%. W konsekwencji, skorzystanie z usług firmy może się zatem opłacić.

Dobór mocy pompy ciepła do domu 180m2 odbywa się na podstawie zapotrzebowania na ciepło

Dobór mocy pompy ciepła do domu 180m2 odbywa się na podstawie zapotrzebowania na ciepło
Rozważasz montaż pompy ciepła?

Instalacja dostosowana do pompy ciepła do domu 180m2

Pompy ciepła mają określoną sprawność. Wyraża się ją za pomocą wskaźnika COP. Należy pamiętać, że COP jest wskaźnikiem dynamicznym. W przypadku pompy ciepła powietrze woda, deklarowana przez producenta wartość jest zależna od temperatury powietrza atmosferycznego i temperatury grzania wody. Im większa różnica pomiędzy tymi temperaturami, tym sprawność urządzenia niższa, innymi słowy jego użytkowanie jest droższe.

Dlatego też pompy ciepła działają sprawniej we współpracy z niskotemperaturowymi instalacjami hydraulicznymi. Najpopularniejszym rodzajem takiej instalacji jest tzw. podłogówka. Rozprowadzanie ciepła poprzez dużą powierzchnię powoduje, że woda krążąca w układzie ogrzewania podłogowego jest podgrzewana do poziomu ok. 35 stopni Celsjusza. To poziom wystarczający do uzyskania komfortowej temperatury pomieszczeń. Nawiasem mówiąc fakt oddawania ciepła przez podłogę daje możliwość obniżenia zadanej temperatury ogrzewania o ok. 1 – 2 stopnie.

Montaż instalacji podłogowej kosztuje więcej od standardowych grzejników wysokotemperaturowych. Wpływ na to mają:

 • wyższy koszt elementów układu (rozdzielacze strefowe, siłowniki, rury)

 • wyższy koszt przeprowadzenia prac – pokrycie powierzchni wszystkich pomieszczeń ułożonymi odpowiednio rurami jest czasochłonne.

Przeglądy okresowe

Należy pamiętać, że pompy ciepła nie są urządzeniami całkowicie bezobsługowymi. Aby działały bezawaryjnie, podobnie jak inne źródła ciepła wymagają one okresowych przeglądów. Większość z nich wymaga corocznego przeglądu, aby upewnić się, że będą pracowały bez problemów w trakcie okresu grzewczego.

Analogicznie do prac serwisowych przeprowadzanych przy klimatyzacji, w przypadku pomp ciepła istotą serwisu jest w zasadzie sprawdzenie szczelności i uzupełnienie ewentualnego ubytku czynnika chłodniczego. Koszt prac serwisowych zależy od:

 • lokalizacji – cena usługi na przykład w Warszawie będzie wyższa niż w małej miejscowości

 • zakresu przeprowadzanych prac – niektóre serwisy przeprowadzają tylko podstawowe prace, a część z nich dodatkowo wymienia np. filtry układu pompy obiegowej
 • rodzaju pakietu serwisowego – część firm sprzedaje usługi pakietowo, dzięki czemu koszt pojedynczego przeglądu może być trochę tańszy

Przegląd okresowy nie jest czynnością, z której możesz całkowicie zrezygnować. Niestety ze względu na wykorzystanie specjalistycznej aparatury, nie będziesz mógł go przeprowadzić samodzielnie. Dodatkowy koszt cyklicznego przeglądu jest zatem nieunikniony.

Rozważasz montaż pompy ciepła?

Popularne modele urządzeń do domu 180m2

Haier

Pompy ciepła Haier należą do jednych z najbardziej popularnych urządzeń na rynku. Producent oferuje zarówno pompy ciepła monoblok, jak i odmiany split. Urządzenia monoblokowe SUPER AQUA występują w odmianach mocy 5,0, 7,8, 11 i 16 kW. Urządzenia split z tej samej serii mają są oferowane w odmianach mocy 4,27, 6,08, 8,06 i 10,04 kW. Urządzenie tego producenta może sprawdzić się zatem, jako pompa ciepła do domu 180m2. Haier chwali się, że w konsekwencji dobrej izolacji jednostki zewnętrznej urządzenia odznaczają się niskim poziomem hałasu, na poziomie 59 dB.

Wraz z zestawami urządzeń Haier dostarcza też zaawansowane sterowniki wewnętrzne. Umożliwiają one ustawianie trybów pracy, harmonogramu grzania oraz wyświetlanie historii błędów, zgłaszanych przez urządzenie. Ewentualne problemy urządzenia mogą być diagnozowane dzięki temu zdalnie przez autoryzowanego serwisanta. Urządzenie posiada wiele zabezpieczeń, w tym automatyczny rozruch gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 3 stopni. Włączenie trybu pracy i pompy obiegowej zabezpieczają urządzenie przed awarią.

Nibe

Drugim producentem, który zasługuje na uwagę są pompy ciepła Nibe. Producent oferuje pompy ciepła gruntowe i pompy ciepła powietrzne. Nibe oferuje również centrale wewnętrzne z serii VVM S320. Zawierają one zintegrowany zbiornik cwu i są dedykowane do współpracy z każdą jednostką zewnętrzną oferowaną przez tego producenta. Urządzenie łączy się z domową siecią WiFi, przez co ma możliwość sterowania z poziomu smartfona.

W ramach oferty producenta warto zwrócić również uwagę na serię F2120. Pompa ciepła pracuje ze SCOP na poziomie 5.0. Urządzenie ma możliwość pracy w trybie temperatury zasilania na poziomie 65 stopni. Model pracuje również w trybie zasilania trójfazowego. Urządzenie pozwala na utrzymanie funkcji ogrzewania budynku przy temperaturze zewnętrznej na poziomie -25 stopni. Należy pamiętać, że pompy ciepła powietrze powietrze działają inaczej niż te w systemie powietrze woda. Energia cieplna z zewnątrz nie jest wszak oddawana do instalacji hydraulicznej, a bezpośrednio do powietrza w środku budynku. Ze względu na to pompa ciepła działająca w takiej technologii nie ma też możliwości podgrzewania wody użytkowej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pompa ciepła może ogrzewać dom starszego typu?2023-04-08T09:44:10+02:00

Pompa ciepła to urządzenie, które może również ogrzewać dom starszego typu o ograniczonej izolacyjności cieplnej. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że zapotrzebowanie na ciepło może być znacznie większe aniżeli w przypadku nowoczesnego budownictwa. To oznacza zaś konieczność instalacji urządzenia o wyższej mocy i odpowiednio wyższe koszty eksploatacji.

Czy pompa ciepła nadaje się do domu z grzejnikami?2023-04-08T09:44:16+02:00

Nowoczesne pompy ciepła dają możliwość podgrzewania wody nawet do temperatury 60-65 stopni Celsjusza. W efekcie można je stosować we współpracy z wysokotemperaturową instalacją grzejnikową starszego typu. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku sprawność energetyczna urządzenia znacznie spadnie w porównaniu sytuacji, w której współpracuje ona z ogrzewaniem podłogowym.

Czy opłaca się montować pompę ciepła w domu 180m2?2023-04-08T09:45:50+02:00

Decyzja o montażu pompy ciepła nie powinna być podyktowana metrażem budynku, a kosztami wynikającymi z eksploatacji aktualnego źródła ciepła. Dynamiczne zmiany cen surowców energetycznych, jak węgiel i gaz powodują, że inwestycja w instalację bezemisyjnej pompy ciepła może zwrócić się już po kilku latach użytkowania.

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 180m2 wraz z montażem?2023-04-08T09:45:57+02:00

Koszty pompy ciepła do domu o powierzchni 180m2 zależy nie tyle od samego metrażu budynku, a od mocy i producenta urządzenia. W przypadku w miarę nowego budynku i pompy ciepła o wydajności ok. 12 kW, koszt urządzenia może wynieść od 20 000 do 50 000 zł.

Ile kW powinna mieć pompa ciepła do domu 180m2?2023-04-08T09:46:02+02:00

Przyjmuje się, że pompa ciepła do domu o powierzchni 180m2 wybudowanego na przestrzeni ostatnich lat powinna mieć moc na poziomie od 11 do 13 kW. Rzecz jasna dokładne obliczenie wydajności urządzenia powinno być oparte o zapotrzebowanie budynku na ciepło.