Spis treści

Dla kogo jest program Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd 5.0 przeznaczono dla prosumentów. Prosumenci to osoby produkujące energię elektryczną na potrzeby jej wykorzystania w gospodarstwie domowym. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi produkować energię elektryczną za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej. Należy pamiętać, że maksymalna wydajność instalacji nie może przekraczać w tym przypadku 10 kWp.

Z dofinansowania możesz skorzystać jeśli przyłączenie instalacji do sieci nastąpiło w okresie kwalifikowania tj. po 1 lutego 2020. W przypadku gdy Twoją instalację przyłączono do sieci przed tą datą, niestety nie otrzymasz wsparcia.

Musisz też wiedzieć, że organizator kieruje program tylko do osób, które rozliczają się z zakładem energetycznym na zasadzie net-billingu. Ten system zastąpił początkiem 2022 roku net-metering, czyli system opustów. Pozwalał on na „magazynowanie” u operatora nawet do 80% nadwyżki energii elektrycznej i pobranie jej do 12 miesięcy od wyprodukowania. Jeśli jesteś właścicielem instalacji fotowoltaicznej rozliczanej wg systemu opustów pamiętaj, że warunkiem otrzymania dotacji będzie przejście na net-billing.

Budżet i ramy czasowe programu Mój Prąd 5.0

Nabór wniosków dot. dofinansowania inwestycji poprzez Mój Prąd 5.0 rozpoczął się 22 kwietnia 2023 roku. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej programu, budżet przedsięwzięcia wynosi 955 milionów złotych z czego:

 • 855 milionów złotych pochodzi ze środków, refundowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Osi Priorytetowej o nazwie „XI REACT-EU”
 • 100 milionów złotych pochodzi ze środków, które refundowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Osi Priorytetowej o nazwie „ Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Budżet piątego naboru wynosi właśnie 100 milionów złotych. W zapowiedziach przedstawicieli rządu pojawiła się możliwość rozszerzenia budżetu nawet do 400 milionów złotych. Nie padły jednak w tej kwestii bardziej konkretne zapowiedzi. Nabór wniosków potrwa przez 8 miesięcy, czyli do 22 grudnia 2023 roku. Należy pamiętać, że nabór może zakończyć wcześniej w przypadku wyczerpania puli środków.

Na co można przeznaczyć dotację Mój Prąd 5.0?

Mój Prąd 5.0 zasadniczo daje możliwość uzyskania wsparcia finansowania dla inwestycji polegającej na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Daje on też możliwość dofinansowania od zakupu dodatkowych urządzeń wspierających wykorzystanie energii odnawialnej. Aktualna edycja programu wyróżnia 3 główne grupy osób, które mogą ubiegać się o grant:

 • 1
  Wnioskodawcy rozliczający nadprodukcję energii elektrycznej w systemie net-billingu, którzy nie skorzystali do tej pory z dofinansowania.
 • 2
  Wnioskodawcy rozliczający nadprodukcję energii elektrycznej w systemie net-meteringu, którzy nie skorzystali do tej pory z dofinansowania, pod warunkiem przejścia na net-billing.
 • 3
  Wnioskodawcy rozliczający nadprodukcję energii elektrycznej w systemie net-meteringu, którzy skorzystali już z dofinansowania w jednej z poprzednich edycji, pod warunkiem przejścia na net-billing i zgłoszenia do dofinansowania dodatkowego urządzenia.

W zależności od tego, do której grupy wnioskodawców należysz, środki z dotacji możesz przeznaczyć na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii elektrycznej, źródła ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła lub pompy ciepła powietrze woda, magazynu ciepła. Możesz sfinansować też zakup mniej popularnych urządzeń takich jak system zarządzania energią lub HEMS/EMS a także kolektorów słonecznych do podgrzewania cwu.

Jaka jest wysokość dofinansowania w programie?

Maksymalna wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to nic innego, jak suma kosztów brutto, poniesionych na przeprowadzenie inwestycji. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, koszt kwalifikowany stanowi tu też podatek VAT.

Wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 zależy od tego, do której grupy wnioskodawców należysz:

Urządzenie 1 grupa 2 grupa 3 grupa
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 6000 zł 6000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe 7000 zł 7000 zł 3000 zł
Magazyn ciepła 5000 zł 5000 zł 5000 zł
Pompa ciepła grunt/woda 28500 zł 28500 zł 28500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A++) 19400 zł 19400 zł 19400 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A+) 12600 zł 12600 zł 12600 zł
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze 4400 zł 4400 zł 4400 zł
Magazyn energii elektrycznej 16000 zł 16000 zł 16000 zł
System zarządzania energią HEMS/EMS 3000 zł 3000 zł 3000 zł
Kolektory słoneczne cwu 3500zł 3500zł 3500zł

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Organizator programu dofinansowań Mój Prąd 5.0 dopuszcza składanie wniosków o dofinansowanie tylko w formie elektronicznej. Wnioski powinny być składane za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl. Założenie konta w portalu wymaga użycia Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Profil Zaufany możesz założyć na stronie https://pz.gov.pl.

Po pomyślnym zalogowaniu się do konta w GWD, należy zapoznać się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacją dot. technicznych aspektów funkcjonowania portalu. Następnie należy kliknąć w przycisk „Nowy wniosek o dofinansowanie” znajdujący się w górnej belce. W kolejnym kroku musisz dokonać wyboru rodzaju wniosku. W przypadku programu Mój Prąd 5.0, należy wybrać „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”. Kreator poprosi Cię później o wybór rodzaju naboru, nazwy programu priorytetowego i typu wniosku. Dzięki temu, że wypełnienie kreatora ogranicza się do wyboru opcji na gotowych listach, utworzenie wniosku nie powinno generować żadnych problemów.

Składanie wniosku Mój Prąd 5.0 odbywa się z poziomu aplikacji GWD

Należy pamiętać, że podczas wypełniania formularza zostaniesz poproszony o dodanie elektronicznych wersji następujących dokumentów:

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do podłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej
 • Zaświadczenie potwierdzające rozliczanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billingu
 • Fakturę lub imienny paragon za zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz innych elementów, stanowiących koszty kwalifikowane
 • Potwierdzenie dokonania płatności kwoty wynikającej z powyższych dokumentów (np. bankowe potwierdzenie przelewu, dokument KP lub oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu płatności)
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji do sieci
 • Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, na który fundusz przeleje środki z dotacji

Podsumowując, złożenie wniosku o dofinansowanie nie należy do trudnych czynności nawet dla osoby, która robi to po raz pierwszy. Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku, za pomocą portalu możesz sprawdzać również status jego rozliczenia. Ten etap może stanowić niestety najbardziej czasochłonny etap procesu rozliczenia, dlatego powinieneś uzbroić się w cierpliwość.