Ile kosztuje pompa ciepła w 2023? Zestawienie cen

Ile kosztuje pompa ciepła w 2023? Zestawienie cen2023-10-02T17:38:19+02:00

Spis treści

Koszt urządzenia

Ile kosztuje pompa ciepła powietrzna?

To, ile kosztuje pompa ciepła zależy między innymi od rodzaju dolnego kolektora, z którego pobiera ona ciepło. Pompy ciepła powietrzne korzystają z ciepła zgromadzonego w powietrzu atmosferycznym.

Koszt powietrznych pomp ciepła zależy też od wybranego producenta urządzenia. Bardziej ekonomicznym wyborem będzie np. urządzenie wyprodukowane przez pochodzącej z Chin firmy Haier, niż np. przez japońskiego Mitsubishi.

Cena pompy ciepła typu powietrze woda zależy też od rodzaju jej budowy:

 • pompa ciepła typu monoblok pozwala zwykle zaoszczędzić na koszcie instalacji, bo nie wymaga ona budowania układu chłodniczego pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Przyjmuje się, że koszt takich urządzeń oscyluje w granicach 1500 – 2000 zł za 1 kW w przypadku producentów budżetowych. Jeśli zdecydujesz się na urządzenie wyższej klasy, zapłacisz już 2000 – 3000 zł za 1 kW.
 • pompa ciepła typu split to typ pompy powietrznej, której instalacja wymaga połączenia jednostki zewnętrznej i wewnętrznej instalacją chłodniczą. Nie zrobisz tego sam, bo realizacja wymaga posiadania uprawnień F-gazowych. Ceny tego rodzaju urządzeń zaczynają się od 1400 – 1800 zł za kW.

Ile kosztuje pompa ciepła gruntowa?

Decyzja o instalacji gruntowej pompy ciepła stanowi zwykle dużo większą inwestycję niż montaż urządzenia korzystającego z kolektora powietrznego. Na wyższy koszt inwestycji wpływają:

 • wyższy koszt urządzenia – jednostki wewnętrzne gruntowych pomp ciepła są zwykle dużo bardziej kosztowne, niż w przypadku urządzeń typu powietrze woda. Przyjmuje się, że o ile budżetowy model można znaleźć w cenie oscylującej wokół 3000 zł za 1 kW, to modele renomowanych producentów kosztują już ponad 5 000 zł za 1 kW.
 • koszt kolektora gruntowego – należy pamiętać, że decydując się na gruntową pompę ciepła, sporo pieniędzy pochłonie też instalacja sondy gruntowej. Montaż kolektora pionowego wymaga realizacji bardzo głębokiego odwiertu, sięgającego w granicach 200 metrów. Montaż kolektora poziomego wymaga zaś przekopania na głębokość ok. 2 – 3 metrów sporej powierzchni działki. W obu przypadkach prac nie będziesz mógł wykonać samodzielnie. Realizacja wymaga zatrudniania doświadczonej firmy, posiadającej stosowne doświadczenie i uprawnienia.

Pamiętaj, że prace geologiczne związane z instalacją wymiennika gruntowego wymagają przygotowania projektu i uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Rozważasz montaż pompy ciepła?

Co wpływa na cenę usługi instalacyjnej?

Jak zapewne wiesz, cena urządzenia i cena usługi instalacyjnej to dwa główne czynniki wpływające na to, ile kosztuje pompa ciepła. Należy pamiętać, aby przy obliczaniu budżetu potrzebnego na realizację inwestycji, koniecznie skonsultować koszt usługi ze sprawdzoną firmą instalatorską. Na koszt usługi wpływają następujące czynniki:

 • rodzaj dolnego źródła ciepła – jak już wspomniano, instalacja kolektora gruntowego stanowi duży koszt. Przyjmuje się, że wykonanie 1 metra bieżącego odwiertu wraz z materiałem to koszt od 120 do 150 zł.

 • poziom skomplikowania instalacji – montaż pompy ciepła split wymaga połączenia jednostki zewnętrznej i wewnętrznej układem chłodniczym. Usługa będzie tym tańsza, im krótsza długość układu. Jeżeli agregat zewnętrzny nie będzie mógł zostać zainstalowany na ścianie budynku, tylko w odległości kilku metrów od niego, to z pewnością wpłynie to negatywnie na koszt usługi montażowej.

Należy pamiętać, że skorzystanie z firmy instalacyjnej ma swoje plusy. Podatek VAT za usługi instalacyjne wynosi 8%. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy instalator wraz z usługą montażową dostarcza również samo urządzenie.

Czy instalacja pompy ciepła się opłaca?

Podjęcie decyzji o instalacji pompy ciepła wiąże się zwykle ze sporym kosztem. Inwestycja może zwrócić się w krótszym lub dłuższym czasie w zależności od:

 • kosztu początkowego – składa się na niego to, ile kosztuje pompa ciepła i ile kosztuje usługa instalatorska. Warto pamiętać, że koszt początkowy możesz zredukować poprzez skorzystanie z dofinansowania na pompę ciepłaKoszt inwestycji możesz też odliczyć w rocznej deklaracji PIT od dochodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • kosztu eksploatacji – jak już wspomniano, pompy ciepła gruntowe są droższe, ale odwdzięczają się wyższą sprawnością energetyczną. Pompy powietrzne kosztują mniej, ale sprawność energetyczna zależy od temperatury powietrza atmosferycznegoIlość zużytego prądu przez pompę ciepła obliczysz, znając łącznie zapotrzebowanie Twojego budynku na ciepło (Ep) i wartość sprawności energetycznej urządzenia (SCOP).

Należy pamiętać, że przeciętna temperatura powietrza na zewnątrz budynku, która pozwala pompie ciepła na pracę sięga nawet -20°C. Gdy temperatura powietrze spadnie poniżej tej granicy, urządzenie zaczyna zwykle korzystać ze zwykłej grzałki elektrycznej, a jej sprawność energetyczna drastycznie maleje.

Konsekwencją tego, ile kosztuje pompa ciepła i usługa instalacyjna jest dłuższy lub krótszy okres zwrotu inwestycji.

Konsekwencją tego, ile kosztuje pompa ciepła i usługa instalacyjna jest dłuższy lub krótszy okres zwrotu inwestycji.
Rozważasz montaż pompy ciepła?

Opłacalność łączenia pompy ciepła z fotowoltaiką

Opłacalność inwestycji w pompę ciepła możesz podnieść poprzez jej połączenie z instalacją fotowoltaiczną. Część pomp ciepła posiada sterowniki zoptymalizowane pod współpracę z fotowoltaiką. Dzięki temu będziesz miał możliwość zwiększenia stosunku energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną, konsumowanej na bieżąco.

Rzecz jasna opłaca się to bardziej, niż wysyłanie energii do sieci energetycznej. Należy pamiętać, że oddając energię do sieci, nigdy nie zostanie Ci ona zwrócona w pełnej wartości. Wyróżnia się dwa główne systemy rozliczeń energii produkowanej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne:

 • Konsumenci, którzy zdecydowali się na instalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 roku korzystają systemu net-meteringu. Dzięki niemu 80% energii elektrycznej, która została przesłana do sieci, może być odebrana w okresie kolejnych 12 miesięcy.
 • Konsumenci, którzy zdecydowali się na instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 korzystają systemu net-billingu. Energia przesyłana do sieci zostaje w tym przypadku odkupiona przez zakład energetyczny po cenie hurtowej. Następnie ta wartość zostaje rozliczona z wartością energii pobranej z sieci i kupionej po cenie detalicznej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pompa ciepła pracuje podczas mrozu?2023-04-08T09:38:48+02:00

Nowoczesne pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają na pracę nawet w temperaturze -25°C. Należy pamiętać, że nawet jeżeli temperatura spadnie poniżej tego poziomu to urządzenie nadal będzie spełniało swoją rolę, z tym że zamiast czerpać energię cieplną z powietrza uruchomi grzałkę elektryczną.

Jak działa pompa ciepła?2023-04-08T09:38:53+02:00

Pompa ciepła działa na podobnej zasadzie jak zwykła lodówka lub klimatyzacja. Czynnik chłodniczy zgromadzony w wewnętrznym układzie absorbuje energię cieplną z tzw. dolnego źródła ciepła (w tym przypadku powietrza), następnie poprzez sprężenia i skroplenie, przekazuje ją do wody w wewnętrznej instalacji hydraulicznej.

Czy pompa ciepła bez fotowoltaiki ma sens?2023-04-08T09:38:59+02:00

Pompę ciepła uznaje się aktualnie za najtańsze w eksploatacji urządzenie do ogrzewania budynków. Powietrze pompy ciepła oferowane na rynku oferują sprawność energetyczną na poziomie ok. 4. Oznacza to, do produkcji 4 kWh energii cieplnej zostanie zużyta średnio tylko 1 kWh energii elektrycznej. Fotowoltaika nie jest czynnikiem decydującym o opłacalności, ale może znacząco przyśpieszyć zwrot inwestycji.

Czy pompa ciepła się opłaca w 2023?2023-04-08T09:39:04+02:00

Dynamika wzrostu cen surowców energetycznych (głównie gazu i węgla) powoduje, że instalacja pompy ciepła zdecydowanie ma uzasadnienie. Poza uniezależnieniem się od tradycyjnego sposobu ogrzewania domu, możesz sporo zaoszczędzić na kosztach eksploatacji. Przyjmuje się, że pompa ciepła jest aktualnie najtańszym w użytkowaniu sposobem ogrzewania budynku.

Cena pompy ciepła a powierzchnia budynku

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 180 m2?

Koszt pompy ciepła do domu o powierzchni 180 m2 nie zależy bezpośrednio od powierzchni. Aby poprawnie dobrać urządzenie do budynku należy znać jego łączne roczne zapotrzebowanie nie ciepło. Wartość zapotrzebowania sprawdzisz w charakterystyce energetycznej budynku. Wartość wskaźnika Ep musisz pomnożyć przez powierzchnię budynku. W ten sposób uzyskasz ilość kWh, które w stosunku rocznym musisz zabezpieczyć poprzez odpowiednią moc pompy ciepła. Znając potrzebną moc pompy, możesz rozpocząć przegląd rynku i ofert cenowych poszczególnych producentów.

Zakładając, że powierzchnia budynku to 180 m2, a wartość Ep to 70 kWh / m2 / rok, moc potrzebnej pompy ciepła będzie wynosić w granicach od 12 do 13 kW. Ceny takich pomp ciepła, oferowanych przez poszczególnych producentów to:

 • ok. 28 000 zł w przypadku pompy ciepła Panasonic, model Aquarea T-CAP o mocy 12 kW w odmianie 3-fazowej.
 • ok. 38 000 zł w przypadku pompy ciepła Mitsubishi, model Ecodan Zubadan o mocy 12 kW, złożonej z jednostki zewnętrznej PUD-SHWM120YAA i hydroboxa EHSD-YM9D.
Rozważasz montaż pompy ciepła?

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 150 m2?

Analogicznie do poprzedniego przykładu, to ile kosztuje pompa ciepła przeznaczona do domu 150 m2 zależy od standardu energetycznego budynku i jego łącznego rocznego zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli Twój dom jest w miarę nowy i posiada dobry standard energetyczny, to wskaźnik Ep będzie wynosił ok. 70 kWh / m2 / rok. W rezultacie łączne zapotrzebowanie dla domu 150 m2 będzie wynosiło 10 500 kWh. Poszukując pompy ciepła, uwagę powinieneś kierować na urządzenia o mocy 10 – 12 kW.

Ceny przykładowych pomp ciepła w takim przedziale mocy to:

Jak widać powyżej, w zależności od wybranego modelu inwestycja może być zatem nawet dwa razy wyższa.

Ile kosztuje pompa ciepła do domu 120 m2?

Podobnie do poprzednich przykładów, koszt pompy ciepła odpowiedniej do domu o powierzchni 120 m2 należy obliczyć, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło. Należy pamiętać, że w przypadku braku charakterystyki energetycznej, zapotrzebowanie energetyczne budynku możesz poznać po zleceniu audytu energetycznego. Osoba przeprowadzająca audyt obliczy wartość wskaźnika Ep po przeprowadzeniu dokładnego badania.

W przypadku domów wybudowanych w ostatnich latach, standard energetyczny pozwala uzyskać w większości przypadków Ep na poziomie ok. 70 kWh/m2/rok. W rezultacie zapotrzebowanie na ciepło dla domu o wielkości 120 m2 wynosi ok. 8 400 kWh. Moc pompy ciepła dla tego przykładu powinna wynosić ok. 8 – 9 kW.

Przykładowe ceny pomp ciepła pracujących w takim przedziale mocy to:

 • ok. 16 000 zł, jeśli zdecydujesz się na urządzenie oferowane przez Haiera o mocy 8 kW.
 • ok. 36 000 zł w przypadku pompy ciepła Vaillant, model flexoCOMPACT o stopniowanej mocy grzewczej. Warto zwrócić uwagę, że ten model jest uniwersalny w zakresie współpracy z różnymi typami dolnego źródła ciepła.