Przyjmuje się, że moc pompy ciepła do domu o powierzchni 150m2 wybudowanego w ostatnich latach wg bieżących standardów energetycznych powinna wynosić od 9 do 11 kW. Dokładną wartość oszacujesz na podstawie konkretnego zapotrzebowana ciepło podanego w charakterystyce energetycznej budynku lub świadectwie energetycznym wydanym przez firmę, która przeprowadziła audyt.