W rzeczywistości koszt pompy ciepła i jej instalacji nie zależy od powierzchni budynku, a od jego zapotrzebowania na ciepło. Wszak to na jego podstawie można oszacować, jaka moc urządzenia pokryje potrzeby energetyczne domu. Przyjmując, że do domu o powierzchni 150m2 instaluje się zwykle urządzenia o mocy ok. 10 kW, koszt inwestycji można oszacować na poziomie od 25 000 do 40 000 zł.