Pompy ciepła typu gruntowego to urządzenia droższe niż odpowiedniki pobierające energię cieplną z powietrza atmosferycznego. Na koszt wyższy koszt inwestycji wpływa cena samego urządzenia, ale również koszt przygotowania odwiertów pod sondy gruntowe. Przyjmuje się, że średni sumaryczny koszt inwestycji wynosi ok. 70 000 – 80 000 zł.