Część programów dofinansowań jest realizowana bezterminowo. Większość programów określa jednak okresy naborów wniosków. Aby otrzymać dofinansowanie wniosek należy złożyć w określonym przez organizatora terminie naboru. Należy pamiętać, że wniosek można złożyć jeszcze na długo przez rozpoczęciem inwestycji.