Większość pomp ciepła do basenu dysponuje trybem pracy automatycznej. Oznacza to, że po jej włączeniu urządzenie samoczynnie włącza i wyłącza się w zależności od potrzeb. Przyjmuje się, że taki tryb pracy jest najbardziej optymalny i ekonomiczny.