Przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła wykorzystywanej na potrzeby średniej wielkości basenu wynosi od 150 do 250 kWh. Biorąc pod uwagę aktualne ceny prądu (styczeń 2023) można przyjąć, że miesięczny koszt podgrzewania basenu wynosi od 120 do 200 zł.