Okres ochrony gwarancyjnej dla urządzeń Mitsubishi to 5 lat. Należy pamiętać, że utrzymanie gwarancji jest warunkowane m.in. uruchomieniem urządzenia przez autoryzowanego instalatora i przeprowadzaniem regularnych przeglądów z odpowiednimi wpisami do książki gwarancyjnej.