Główna wada pompy ciepła typu powietrze woda to uzależnienie sprawności energetycznej urządzenia (COP) od temperatury powietrza na zewnątrz budynku. Im ono zimniejsze, tym mniejszy COP, a eksploatacja urządzenia droższa. Alternatywę stanowią wymienniki typu gruntowego, ale ich instalacja jest bardziej kosztowna.