W przypadku doboru mocy pompy ciepła, nie działa zasada „im więcej, tym lepiej”. Znacznie przewymiarowanie pompy ciepła będzie skutkować występowaniem tzw. taktowania, czyli wielokrotnego włączania i wyłączania urządzenia na kilka lub kilkanaście minut. To może zaś doprowadzić do przedwczesnego zużycia sprężarki.