Przyjmuje się, że standardowa temperatura ciepłej wody użytkowej powinna mieścić się w granicach od 45 do 50℃. Dokładna temperatura wynika zwykle z preferencji użytkowników domu i pory roku. Należy pamiętać, że większość pomp ciepła podnosi okresowo temperaturę cwu do wyższych poziomów, co umożliwia usunięcie bakterii Legionelli.