Główna wada pompy ciepła w odmianie monoblok to ryzyko zamarznięcia układu hydraulicznego łączącego jednostkę zewnętrzną z wnętrzem budynku. Należy pamiętać o tym podczas instalacji i zadbać i odpowiednie zabezpieczenie tego połączenia. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku gdy agregat nie mógł być zainstalowany bezpośrednio na ścianie budynku.