Przyjmuje się, że pojemność bufora wykorzystywanego w instalacji hydraulicznej powinna wynosić od 10 do 20 litrów na każdy kW mocy pompy ciepła. W większości przypadków wystarczające są zbiorniki o pojemności od 100 do 150 litrów.