Aby poprawnie dobrać moc pompy ciepła do wielkości budynku powinieneś obliczyć jego zapotrzebowanie na ciepło. Dzieląc wartość zapotrzebowania (w kWh/m2/rok) przez sezonową sprawność energetyczną pompy, uzyskasz informacji o potrzebnej wydajności urządzenia.