W standardowym trybie pracy (czasami dodatkowo stabilizowanym przez użycie bufora) pompa ciepła włącza się jeden lub dwa razy na godzinę. Znaczne zwiększenie tej częstotliwości (np. do kilkunastu razy na godzinę) może świadczyć o doborze zbyt wysokiej mocy urządzenia. Może to doprowadzić do przedwczesnego zużycia sprężarki.