Nie istnieje uniwersalny przelicznik, który pozwoliłby na oszacowanie zużycia energii przez pompę ciepła, znając tylko jej model i moc. Aby poprawnie obliczyć zużycie należy znać też łączne zapotrzebowanie budynku na ciepło i wartość sprawności energetycznej urządzenia, wyrażony przez SCOP.