W przypadku pomp ciepła monoblok połączenie pomiędzy agregatem i instalacją hydrauliczną wypełnia się wodą. W efekcie część instalacji poprowadzona na zewnątrz budynku jest narażona na oddziaływanie warunków atmosferycznych i niestety istnieje ryzyko jej zamarznięcia. Aby tego uniknąć, należy zadbać o odpowiednią izolację rur i kontrolować pracę pompy obiegowej.