Pompę ciepła uznaje się aktualnie za najtańsze w eksploatacji urządzenie do ogrzewania budynków. Powietrze pompy ciepła oferowane na rynku oferują sprawność energetyczną na poziomie ok. 4. Oznacza to, do produkcji 4 kWh energii cieplnej zostanie zużyta średnio tylko 1 kWh energii elektrycznej. Fotowoltaika nie jest czynnikiem decydującym o opłacalności, ale może znacząco przyśpieszyć zwrot inwestycji.