Aby dostać dofinansowanie do pompy ciepła musisz spełnić kryteria stawiane przez dany program. W większości przypadków dofinansowania są dostępne dla inwestorów indywidualnych. Część programów dofinansować jest udzielana wg kryterium dochodowego. Przykładem może być program „Czyste Powietrze”, który obejmuje osoby zarabiające nie więcej niż 100 tys. złotych rocznie.