Pompa ciepła to urządzenie, które umożliwia ogrzewanie domu za pomocą energii odnawialnej. Jako dolne źródło ciepła wykorzystuje się najczęściej powietrze atmosferyczne lub grunt. Sprawność energetyczna urządzeń tego typu jest bardzo duża i dochodzi do poziomów nawet 400 – 500%.