Pompa ciepła typu powietrze powietrze to urządzenie, które umożliwia pobranie energii cieplnej z powietrza atmosferycznego i ogrzaniem nim powietrza znajdującego się wewnątrz budynku. Urządzenia tego typu nie wykorzystują podczas obiegu pośrednika w postaci instalacji hydraulicznej. Ogólnie rzecz większość sprzedawanych współcześnie klimatyzacji ma możliwości pracy w trybie grzania.