Poziom zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła zależy od zapotrzebowania na ciepło i sprawności energetycznej urządzenia. Przyjmuje się, że pompa ciepła o mocy 10kW może zużyć w roku od 2500 do 3000 kWh prądu.